Økonomisk ansvar

Vores engagement i bæredygtighed strækker sig videre end miljø. I de samfund vi er en del af spiller vi en vigtig rolle i forhold til at skabe beskæftigelse og investering.

Vi mener, at vi kan være stolte af at vi skaber et sikkert, fair og inspirerende arbejdsmiljø. For at sikre, at vi driver vores forretning i henhold til vores kerneværdier  ‘Respekt, Dygtighed og Ansvarlighed’ har vi udviklet et regelsæt, en ’Code of Conduct,’ med guidelines for sundhed og sikkerhed, menneskerettigheder, forretningsetik, medarbejderrelationer og involvering i samfundet.