Blandings-inkontinens

Dette er, helt bogstaveligt, blandede symptomer - som regel en kombination af stress-inkontinens og trang-inkontinens. Hvis du har begge dele, vil den ene type nok være mere fremherskende end den anden. Du skal derfor fokusere på at behandle den type først, som giver dig flest symptomer.