Værdisimulator

Du kan eksperimentere med vores værdisimulator og indsætte dine egne værdier for at se, hvordan TENA Helhedsløsning kan hjælpe dig med at yde bedre pleje og samtidig reducere dine udgifter.

I et typisk plejecentermiljø udgør inkontinensprodukter cirka 1% af det samlede årsbudget. [1] Kontinenspleje og håndtering af følgerne af inkontinens kan imidlertid løbe op til 10% af det samme budget. [2] Årsager til følgeudgifter omfatter valg af forkerte produkter og rutiner, som fører til for mange produktskift og et stort spild. 

Valg af de forkerte produkter fører også til hudirritation og lækager – med ekstra tøjvask af snavset sengelinned og tøj. Inkontinensrelateret arbejde kan også være belastende og føre til sygemeldinger og stor personaleudskiftning.

Step 1: Adjust your values

Instructions:

Step 1: Start fill in your values.

Step 2: Adjust your values in the next screen to see how much the different parameters can affect your care home outcomes. The percentages shown will show you the possible improvements.

Gennemsnitligt antal produkter pr. borger i et døgn
Plejere pr. borger ved produktskift
Procentdel af borgere, der har behov for hudpleje
%
Samlet tid pr. produktskift
Min
Procent af lækage pr. skift af absorberende produkt
%
Step 2: Adjust your values

Referencer:

1Produkter udgør 1% af de samlede udgifter” Kilde: CREMS, University Carlo Cattaneo, Italien 2010.
2De estimerede anvendte procenter er baseret på omfattende interne og eksterne undersøgelser, erfaring og akkumulerede data.