Interview: Tre fremtidssikre løsninger, der bevarer velbefindende

Et nærmere kig på banebrydende løsninger fra TENA, der imødegår fremtidens udfordringer inden for ældreplejen – med Axel Nordberg, ph.d., Essity Global Director of Digital Solutions

Iført et mørkt jakkesæt og siddende i sit kontor taler Axel Nordberg til intervieweren, som ikke kan ses af kameraet.

Axel er leder af vores afdeling for IQ Solutions med ansvaret for innovation og kommercialisering af digitale løsninger til inkontinens. I dette interview introducerer Axel tre bemærkelsesværdige TENA innovationer designet med henblik på fremtidens udfordringer: TENA SmartCare, TENA Identifi og TENA Helhedsløsning.

TENA SmartCare™

Mindre indgriben og forstyrring. Større værdighed og privatliv.

Sp.: Hvad er TENA SmartCare?

TENA SmartCare er en ny og revolutionerende digital løsning, der forbedrer inkontinensplejen. Den fås både til omsorgsgivende pårørende og til professionelle plejere i plejen. 

Det er brugervenligt system, hvor du anbringer sensoren udvendigt på det absorberende produkt. Det sender en meddelelse på en app på en smartphone, og plejeren ved, hvornår produktet skal skiftes. Så flytter du sensoren til det næste produkt. Den kan genbruges, så vi ikke skaber elektronisk affald dagligt.

Sp.: Hvad er de virkelige fordele ved TENA SmartCare?

Der er mange fordele ved denne løsning. For den pårørende i hjemmet betyder det en mere værdig pleje. For eksempel mindre indgriben og mindre forstyrring om natten. I plejen reducerer det også den tid, brugeren har et gennemvædet produkt. 

Og set fra plejerens synsvinkel, føler de omsorgsydende pårørende, at de yder god pleje og bedre kan planlægge andre opgaver i bevidstheden om, at familiemedlemmet er i gode hænder. Når en professionel plejer ved, hvornår et produkt skal skiftes, er det lettere at bruge de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt, og det gør det muligt at bruge tiden bedst muligt. 

Og fra betalerens synsvinkel kan det selvfølgelig være med til at reducere de overordnede udgifter til inkontinensplejen.

Sp.: Hvordan gavner TENA SmartCare miljøet?

Alle disse fordele er gavnlige for miljøet og har en indvirkning på samfundet generelt, da det skaber værdi at bruge sin tid mest hensigtsmæssigt. Ved at bruge produkterne på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt hjælper det også med at reducere det samlede forbrug, hvilket reducerer vores CO2-aftryk.

TENA absorberende Pant forsynet med en TENA SmartCare skifteindikator (Change Indicator). Bagved ses en computer og mobile enheder, der viser TENA SmartCare Webportal.

Er TENA SmartCare den rigtige løsning for dit behov?

Bliv kontaktet af en af vores repræsentanter for at drøfte dine behov, og hvordan TENA kan hjælpe.

TENA Identifi™

Til bedre planlægning og mere individuel pleje.

Sp.: Hvad er TENA Identifi?

TENA Identifi er en førende global løsning til vurdering af kontinens. Ved hjælp af et absorberende produkt med indbyggede sensorer sporer TENA Identifi vandladning i løbet af 72 timer og danner en dybdegående rapport over vandladningsmønster og voluminer. Plejeren kan bruge disse oplysninger til at udarbejde en individuel plejeplan.

Sp.: Hvordan fungerer TENA Identifi i praksis?

  1. I løbet af vurderingsperioden på 72 timer anvendes et komfortabelt produkt kaldet TENA Identifi Sensor Wear i stedet for standard absorberende produkter. 
  2. Disse engangsprodukter måler mængden af urin vha. trådlignende sensorer indlejret i det absorberende produkt væk fra borgerens hud. 
  3. En lydløs TENA Identifi-logger registrerer mængden af urin. Loggeren kan genbruges og kan nemt tages af og fastgøres til den næste Sensor Wear. 
  4. Oplysningerne sendes til en sikker webportal og konverteres til en vandladningsrapport. 
  5. Sporingen er fortrolig og uforstyrret, og borgerens privatliv og værdighed er til enhver tid beskyttet.

Sp.: Hvordan er denne løsning blevet modtaget i plejen?

TENA Identifi er blevet virkelig godt modtaget i mange plejeenheder. I 2018 modtog en plejeenhed faktisk en pris for Bedste patientsikkerhed i deres kommune. Vi hører også, at den virkelig giver værdi i form af større velbefindende og lader plejere bruge produkterne bedre, hvilket betyder, at de kan bruge tid på de ting, der virkelig bibringer værdi.

Sp.: Hvordan reducerer TENA Identifi affald?

Vi har i flere tilfælde set, at TENA Identifi reducerer affaldsmængderne. Tallet er forholdsvis ens i forskellige lande med en affaldsreduktion på op til 35%. Det skyldes hovedsageligt bedre brug af produkterne ved at skifte på det rigtige tidspunkt og til de rigtige produkter. Og det inkluderer ikke reduktionen i lækager, som vi ser fra TENA Identifi, som fører til færre skift af sengetøj og lavere udgifter til vask.

Nærbillede af TENA Identifi Pants med indbygget sensorer, båret af en model

Er du interesseret i TENA Identifi™ til din organisation?

Vi kontakter dig gerne for at tale om dine behov, og hvordan TENA kan hjælpe.

TENA Helhedsløsning

Målbare forbedringer i effektivitet og borgeres velbefindende i plejeenheder.

Sp.: Hvad er TENA Helhedsløsning?

TENA Helhedsløsning er en effektiv måde at samarbejde med plejeenheder. Den forsøger at finde smertepunkter og indføre målbare forbedringer. Løsningen omfatter bedste rutiner i praksis, værktøjer og træning. 

Målet er at levere langvarige løsninger i plejen.

Sp.: Hvordan forbedrer TENA Helhedsløsning borgernes velbefindende?

TENA Helhedsløsning forbedrer grundlæggende borgernes velbefindende ved at imødegå identificerede smertepunkter. Det er vigtigt at gøre det i samarbejde med plejeenheden. Når vi gør det og dermed forbedrer plejerutinerne, er resultatet færre lækager. Og færre lækager er ikke kun godt for borgeren, men også for plejepersonalet – færre skift af sengetøj, mindre rengøring osv. Og vi ved også, at borgernes hudsundhed forbedres.

Sp.: Hvordan forbedrer TENA Helhedsløsning arbejdsmiljøet?

Ved at indføre de bedste plejerutiner er det lettere at vide, hvad man skal gøre og hvornår. Du får den nødvendige støtte, og du kan se effekten af den støtte. Så hvis du kan se, at du ikke behøver at skifte sengetøj så tit, eller at der ikke er så meget vasketøj, vil du også opdage, at borgernes hudsundhed forbedres. Det er en god følelse, som giver yderligere værdi.

Sp.: Hvordan forbedrer TENA Helhedsløsning budgettet?

TENA Helhedsløsning forbedrer generelt budgettet med alle de resultater, som Helhedsløsningen giver. Men der er også færre lækager, færre skift af sengetøj, mere effektiv arbejdstid hos plejepersonalet, og mere effektiv brug af produkterne.

Sp.: Hvordan er TENA Helhedsløsning bedre for miljøet?

TENA Helhedsløsning er god for miljøet på mange måder. Lad os tage to eksempler. Bedre brug af produkter betyder mindre brug af absorberende produkter, tyndere produkter, færre råmaterialer, mindre transport, færre skift af sengetøj, mindre tøjvask, mindre energiforbrug, mindre vandforbrug osv. Det kan virke som små bidrag her og der, men tilsammen bliver det faktisk ganske betydeligt.

Sp.: Hvordan fungerer TENA Helhedsløsning sammen med TENA Identifi?

TENA Helhedsløsning, TENA Identifi og TENA SmartCare passer perfekt sammen. Med TENA Helhedsløsning får du træning, værktøjer og sagkyndige råd som en hjælp til at forbedre plejerutiner i din plejeenhed. Med TENA Identifi får du en individuel plejeplan baseret på specifikke vandladningsmønstre til specifikke borgere, så du kan tilpasse og optimere toilettiderne yderligere. Med TENA SmartCare får du en brugervenlig og intuitiv digital løsning, der fortæller plejeren, hvornår produktet skal skiftes.

En sygeplejerske og lederen af en plejeenhed kigger på en TENA Identifi webportal på en computerskærm.

Kan din plejeenhed have fordel af TENA Helhedsløsning?

Bestil en uforpligtende telefonsamtale med os for at tale om dine behov, og hvordan TENA kan hjælpe.

Ønsker du at blive kontaktet om vores digitale løsninger?

En af vores repræsentanter vil med glæde kontakte dig og tale om dine behov.

Ja, jeg vil gerne kontaktes.
Ønsker du at blive kontaktet om vores digitale løsninger?