Mød SCA på FSD Årsmødet 2017

På SCA standen kan du høre mere om gevinsterne ved at arbejde med velfærdsteknologi i ældreplejen.

Find mønstret, der skaber bedre plejekvalitet

Har din kommune velfærdsteknologi, der i dag er en integreret del af de daglige arbejdsgange og som kontinuerligt skaber en højere kvalitet for borgere og medarbejdere?
Det har de kommuner, der arbejder med TENA Identifi. 
 
Mere end 40 kommuner arbejder i dag med TENA Identifi. En intelligent ble, der hjælper plejepersonalet med at planlægge den mest optimale pleje gennem en kortlægning af den inkontinente borgers vandladningsmønster.
 
Ved at tilrettelægge plejen på baggrund af en TENA Identifi rapport over borgerens vandladningsmønster, kan kommunen indenfor kort tid opnå markante resultater.
 
Et gennemsnit beregnet på tværs af 629 vurderinger viser:
  • 22% nedgang i blestørrelser, hvilket giver en besparelse på 550 kr/borger pr. år på hjælpemiddelbudgettet
  • 64% reduktion i antallet af lækager, hvilket giver en besparelse på 16,4 plejetimer pr. borger pr. år*
 
* Gennemsnitlige kvantitative resultater og økonomisk årseffekt pr. evalueret borger (Ovennævnte 629 vurderinger)
 
Kom ned på SCA standen og hør, hvordan I kommer i gang med at kortlægge mønstre, der skaber bedre plejekvalitet.

nov 16