• TENA Identifi Logger kit
  • TENA Identifi Logger Kit

TENA Identifi Logger Kit

En lydløs, genbrugelig TENA Identifi Logger forbundet med TENA Identifi Sensor Wear registrerer vandladningen. Oplysningerne overføres sikkert og automatisk via mobilnetværket til en sikker webportal, hvor de analyseres og konverteres til en grafisk vandladningsrapport. Beboerens identitet holdes altid fortrolig.

  • Let at håndtere for plejepersonalet
  • Understøtter sikker dataoverførsel
  • Et nyt niveau af viden

Produktbeskrivelse

Let at håndtere for plejepersonalet

Den samme robuste TENA Identifi Logger, der er let at rengøre, følger beboeren under hele den 72 timer lange vurdering.

Understøtter sikker dataoverførsel

Oplysningerne om vandladning overføres automatisk til en sikker webportal, hvor de analyseres og konverteres til en vandladningsrapport. Borgerens identitet holdes altid fortrolig.

Et nyt niveau af viden

TENA Identifi giver mere præcise vandladningsrapporter og evaluering af beboerens vandladningsmønster. Det giver større tillid til plejebeslutninger baseret på objektive, detaljerede data om hver enkelt beboer

Lavere omkostninger relateret til inkontinens

Plejen kan spare penge til brug af produkter ved at optimere tidspunktet for assistance til toiletbesøg og vælge mindre/færre inkontinensprodukter.

Forbedret kontinenspleje

TENA Identifi sikrer det rigtige inkontinensprodukt og hjælper dig med at finde det bedste tidspunkt til at skifte det. TENA Identifi støtter også forbedret kontinenspleje ved at sikre det optimale tidspunkt for assistance til toiletbesøg

Forbedret individuel pleje

TENA Identifi hjælper dig med at levere individuel pleje ved at basere produktvalg, bedste tidspunkt til at skifte produkter og assistance til toiletbesøg på objektive, detaljerede data om hver enkelt beboer.

Mere effektive rutiner og bedre udnyttelse af personalet

Med TENA Identifi udføres kontinensvurderinger hurtigere og lettere end ved brug af traditionelle, manuelle metoder. Ved at finde det bedste tidspunkt til at skifte inkontinensprodukter og det optimale tidspunkt for assistance til toiletbesøg kan personalets tid udnyttes bedre

Lettere dokumentation for omsorgskvalitet

TENA Identifi er et system, der giver dig automatisk dokumentation relateret til omsorgskvalitet gennem systemets rapporter

Mindre arbejdsbyrde forbundet med inkontinens og mere tid til mere berigende pleje

Stress og belastninger på plejere og sygeplejersker er lavere, når der udføres en TENA Identifi vurdering, som udføres hurtigere og lettere end ved brug af traditionelle metoder. Tid sparet i forbindelse med skift af inkontinensprodukter kan bruges til mere berigende pleje som f.eks. at yde assistance ved toiletbesøg.

Forbedret komfort med de rigtige produkter

Ved at have det rigtige produkt, som skiftes efter behov, og få assistance til toiletbesøg, øges komforten for beboeren. Færre lækager og hudirritation samt en bedre nattesøvn er sandsynlige resultater.

Større tillid og selvstændighed

Individuelle toiletrutiner udviklet baseret på TENA Identifi-rapporten kan forbedre beboerens tillid og selvstændighed.

Tilgængelig i pakker:

  • Forbrugerpakke: 1 Dele
  • Transportenhed: 1 Pakker

Produktspecifikation

Produkt Varenummer Dele Dele/
æske
TENA Identifi Logger Kit 6127 1 1

Anvendelse

TENA Identifi How to use

Opladning

Rengør og desinficér først Logger med ikke-ætsende desinficeringsmiddel
Konstant orange - lavt batteri
Blinkende orange - oplader
Konstant grøn - helt opladet

Indsættes

Anvend Sensor Wear
Indsæt Logger
Grønt lys blinker i 15 sekunder
Hvis batteriniveauet er lavt, så fjern Logger, rens og desinficer, genoplad i 30 minutter og indsæt i konnektor igen

Skift

Fjern Logger fra Sensor Wear
Bortskaf Sensor Wear som almindelig inkontinensprodukter
Læg ny Sensor Wear på
Sæt samme Logger på igen

Rapport

Efter 72-timers vurdering stoppes logger
Generér rapport
Analysér og planlæg kontinenspleje

Vis mere
Address of the Manufacturer

Address of the Manufacturer

Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden

Visitor’s Address

Visitor’s Address

Mölndals Bro 2, Mölndal, Sweden

CE
Medical Device

Medicinsk udstyr