Se evidensen

Læs succeshistorierne fra plejehjem, der har implementeret TENA Helhedsløsning, eller læs de uafhængige studier, der viser den forskel, som TENA Helhedsløsning bringer.

Succeshistorier

Plejehjem i Barcelona, Spanien

Med hjælp fra TENA sættes der en stopper for overdreven anvendelse af store produkter, og plejehjemmet behøver ikke længere bekymre sig om god hygiejnepraksis. 

Læs succeshistorien

Hospital, Ontario, Canada

Et skift til TENA Ultra og TENA Stretch, som blev indført for at spare penge, forbedrede også beboernes hudsundhed samt familiernes tilfredshed.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Ontario, Canada

Program for sundere hud fører til gladere beboere, mere handlekraftigt personale og lavere udgifter.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Ontario, Canada

På steder, hvor TENA-løsninger er indført, er forbedrede CMI-scorer én af de mange fordele ved individuelle planer for kontinenspleje.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Montreal, Canada

Introduktion af TENA Personlig hygiejne reducerede risikoen for krydskontaminering og infektion, mens det samtidig forbedrede beboernes komfort, værdighed og hudsundhed.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Calgary, Canada

93 % af personalet konstaterede, at hvis de brugte TENA produkter, kunne de tilbringe mere tid sammen med deres beboere.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Swijndrecth, Belgien

TENA kunde gennem lang tid implementerer hele produktudbuddet fra TENA løsninger og øger beboernes velbefindende, tilfredshed blandt personalet, og reducerer desuden miljøpåvirkning og udgifter.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Wadersloh, Tyskland

TENA hjælper en plejehjemsbestyrer med at sætte en stopper for hyppige budgetoverskridelser. Samtidig er der mange forskellige positive resultater for beboerne, personalet og miljøet.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Krskany, Slovakiet

Med hjælp fra TENA forbedrede et plejehjem med både psykisk og fysisk handicappede beboere plejen af beboerne og driften af plejehjemmet.

Læs succeshistorien

Plejehjem, Storbritannien

Takket være TENA anbefalinger oplevede beboerne 42 % færre skift af bind.

Læs succeshistorien

Uafhængige studier

Et casestudie på fire plejehjem

Et studie af inkontinensprodukter og -services inden for ældrepleje i Københavns kommune.

Læs studiet

Et casestudie af et plejeprogram

Virkningerne på kliniske, økonomiske og miljømæssige resultater ved et inkontinensplejeprogram med flere ændringer.

Læs studiet

Referencer:

1Essity-data foreligger: Alle statistikker er baseret på gennemsnitlige procenter fra mellem 85-181 casestudier for TENA løsninger i hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA, Canada og Kina. Resultater varierer i de forskellige lande og på de forskellige plejehjem afhængigt af forholdene på hvert plejehjem inden indføring af TH. 2011-13.
2Essity-data foreligger: Gennemsnitsprocenter fra 181 casestudier for TENA Helhedsløsning fra hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA, Canada og Kina. Resultater varierer i de forskellige lande og på de forskellige plejehjem afhængigt af forholdene på hvert plejehjem inden indføring af TH. 2011-13. Omkostninger forbundet med inkontinenskontrol målt i TENA-Helhedsløsning er: produktforbrug, udgifter til hudpleje, vasketøj og affald.