Brugsvilkårene

Essity AB (publ)
Registreret kontor: Stockholm, Sverige
Reg.nr.: 556325-5511

Henvisninger herunder til "Essity", "os" eller "vi" er henvisninger til Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) som en udbyder af denne webside ("websted"), medmindre det følger efter, at et bestemt websted eller anden service anfører en anden enhed, hvorved "Essity" henviser til sådan enhed. Disse brugsvilkår skal gælde i forbindelse med websteder og andre services, som henviser til disse brugsvilkår. 

Til det formål at tilvejebringe vores websted og disse brugsvilkår vil Essity overholde svensk lov. Eftersom Essity-koncernen omfatter enheder over hele verden, skal det dog bemærkes, at hvis en anden virksomhed er anført som udbyder af et bestemt websted eller en bestemt service, kan den nationale lovgivning i det land, hvori sådan enhed er etableret, fremsætte andre eller yderligere regler. I sådant tilfælde vil den relevante nationale lovgivning være gældende og skal overholdes af en sådan enhed i den nødvendige udstrækning.

Juridisk erklæring

Materialerne på dette websted tilvejebringes af Essity som en service til deres kunder og må kun bruges til informationsmæssige formål. Enkelte eksemplarer kan downloades afhængigt af bestemmelserne nedenfor.

Når du downloader materialer fra dette websted, accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke bruge webstedet eller downloade nogen materialer herfra.

Varemærkeoplysninger

Alle navne, logoer og varemærker tilhører Essity, deres datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller deres licensgivere eller joint venture-partnere. Essity's varemærker og mærkenavne må kun bruges som fremsat i disse brugsvilkår eller med forudgående skriftlig tilladelse fra Essity.

Enhver brug af Essity's varemærker i reklamer og salgskampagner for Essity's produkter kræver den korrekte anerkendelse.

Begrænset brug/licens til en enkelt kopi

Alt indhold, der er indeholdt på dette websted, såsom tekst, grafik, logoer, knap-ikoner, billeder, lydklip og software tilhører Essity eller deres indholdsleverandører og er beskyttet af svenske og internationale love om ophavsret. Uautoriseret brug eller distribution af materialer på dette websted kan krænke love om ophavsret, varemærker og/eller andre love og er underlagt både civilretlige og strafferetlige sanktioner.

Webstedet eller dele af dette websted må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde udnyttes til kommerciel brug, der ikke har Essity's udtrykkelige skriftlige tilladelse. Du må downloade én kopi af de oplysninger, der findes på Essity's websteder på en enkelt computer udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle og interne brug.

Du må ikke ændre, bruge eller overføre oplysningerne til kommercielle formål, og du må heller ikke fjerne nogen meddelelser om ophavsret eller andre proprietære meddelelser fra oplysningerne. Du accepterer, at du er ansvarlig for at forhindre al uautoriseret kopiering af materialerne og for at sikre, at alle medarbejdere og kontrahenter – hvis det er relevant – i din organisation overholder disse begrænsninger.

Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love for ophavsret. Vi giver dig tilladelse til at lave kopier fra dette websted som nødvendige hændelige handlinger under din visning heraf, og du må, til din personlige brug, udskrive en kopi af så meget af webstedet, som er rimeligt til private formål. Al anden brug er strengt forbudt. Du må ikke indramme dette websted eller oprette link til en anden side end startsiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Essity giver dig ingen udtrykkelig eller underforstået ret i henhold til nogen patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller forretningshemmelighedsoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Oplysningerne indeholdt her er fremsat "som de er" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti, herunder garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af immaterialret eller egnethed til et bestemt formål. I tilfælde af at Essity har et link til en tredjeparts webside, er sådanne link kun beregnet til at gøre det nemt for brugere, og Essity vil ikke have noget ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysninger på sådan webside.

Under ingen omstændigheder skal Essity være ansvarlig for nogen som helst erstatning, inklusive, uden begrænsning, erstatning for tab af avancer, forretningsafbrydelse eller tab af oplysninger, som opstår fra brugen af eller den manglende evne til at bruge oplysningerne, selv hvis Essity er blevet informeret om muligheden for sådanne erstatningskrav.

Essity garanterer endvidere ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden ved oplysningerne, teksten, grafikken, linkene eller andre elementer, der kan være indeholdt i disse oplysninger. Essity kan foretage ændringer af dette indhold eller af produkterne beskrevet deri når som helst uden varsel. Essityforpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne eller andre materialer, der opslås på dette websted.

Brugerindsendelser

Alle materialer, oplysninger eller anden kommunikation, som du overfører til eller opslår på dette websted, vil blive anset som ikke-fortrolige, ikke-eksklusive, royaltyfri, uigenkaldelige, fuldtud sublicenserbare og ikke-proprietære ("kommunikation"). Essity vil ikke have nogen forpligtelser vedrørende kommunikationen.

Essity vil frit kunne videregive, kopiere, distribuere, inkorporere og/eller på anden vis bruge kommunikationen, sammen med alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting indbefattet deri, til ethvert og alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Hvis du indsender personlige data til dette websted eller på anden måde til Essity, indvilliger du således i Essity's anvendelse af sådanne data til de formål at evaluere dine oplysninger og til at markedsføre Essity's produkter og services, herunder en ret til at overføre dataene til tredjelande og opslå dine personlige data på internettet. Under svensk lov vil Essity være ansvarlig for sådan behandling af personlige data, og du kan kontakte Essity i tilfælde af forkerte data eller andre problemer vedrørende de personlige data.

Du må ikke opslå nogen kommunikation, der kan anses for at være stødende eller overtræder andre personers privatliv, eller som kan anses som værende kommerciel markedsføring, eller som på en eller anden måde er ulovlig eller upassende. Essity vil slette sådan kommunikation, når vi får kendskab til dem, og vi forbeholder os retten til at ekskludere dig som bruger af vores websted eller service.

For brug af tredjepartsservices, såsom Facebook, kan tredjepartsvilkår også være gældende. For eksempel gør Facebook sin "erklæring om rettigheder og ansvar" gældende for alle brugere og besøgende på Facebook, og vi anbefaler, at du læser disse vilkår, inden du bruger en sådan tredjepartsservice.

Andet

Essity kan revidere disse brugsvilkår når som helst ved at opdatere dette indlæg. Essity forbeholder ud fra eget skøn retten til at (1) ændre denne juridiske erklæring, (2) monitorere og fjerne indlæg og/eller (3) stoppe webstedets tilgængelighed når som helst uden varsel.

Hvis et vilkår, en betingelse eller en bestemmelse i denne juridiske erklæring fastslås som værende ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund umulig at håndhæve, vil gyldigheden og eksigibiliteten af de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser på ingen måde være påvirket eller hæmmet derved.

Accept af brugsvilkår

Ved at acceptere brugsvilkår samt ved at tage adgang til og anvende webstedet, tillader du brug af cookies. Du kan også tillade vores brug af cookies med de indstillinger, som du har foretaget i din webbrowser.

Brugerindsendelser

Essity kan give dig lov til at opslå oplysninger, kommentarer eller andet materiale på vores Websted, sociale medienetværk eller anden online service. Dette gøres for at lette informationsstrømmen om Essity og vores produkter. Bemærk vilkårene for sådanne brugerindsendelser fremsat i den juridiske erklæring (se ovenfor).