9 gode råd om kontinenspleje

Vi har indsamlet indsigter og viden fra vores mange års arbejde inden for området med kontinenspleje og personlig hygiejne.

Praktiske tips om kontinenspleje

  • Patienter og borgere skal fortsat toilettrænes baseret på deres individuelle behov
  • Inkontinensprodukter bør kun anvendes, hvis der er behov for dem og kun efter inkontinensudredning.
  • TENA produkter bør kun anvendes af den person, som er blevet udredt til dem. 
  • Produkterne bør kun anvendes ét ad gangen. 
  • Hvis du finder, at brugen af inkontinensprodukter afholder nogle borgere fra at bruge toilettet, kan det være mere relevant at bruge produkterne selektivt, dvs. på bestemte tidspunkter på dagen eller til besøg/udflugter. 
  • Hvis personen selv er i stand til at håndtere produkterne, er det vigtigt at vise dem, hvordan produktet påsættes korrekt for at sikre, at produkterne virker, som de skal. 
  • TENA inkontinensbind skal anvendes tæt på kroppen for at forhindre luft i at komme i kontakt med urinen, da det danner ammoniak, lugt og hudirritation. 
  • Hvis borgere har fået vellykket toilettræning, og produkternes vådindikator viser at produktets sugeevne ikke udnyttes tilstrækkeligt, kan sugeevnen være for stor til vedkommende. 
  • Hvis der opstår lækage, skal det sikres, at der anvendes en korrekt påsætningsteknik.