Din vej til større værdi

Vi præsenterer den nye TENA Helhedsløsning

TENA har skabt et unikt udvalg af produkter, digitale løsninger, værktøjer, uddannelse og support – alt sammen designet til at optimere dit plejeforløb og forbedre den personcentrerede pleje yderligere. Denne kombination af vores sortiment og en individuel tilgang til plejen vil give den største værdi for dine borgere, dit personale, din pleje og miljøet. Dette er den nye TENA Helhedsløsning.

Hvad hvis TENA Helhedsløsning kunne hjælpe dig?

 • Reducér hudirritation med 47%1
 • Øg medarbejdertilfredsheden med 79%2
 • Reducér lækager med op til 44%3
 • Reducér CO2 i driften med 17%4
Kontakt os
Hvad hvis TENA Helhedsløsning kunne hjælpe dig?

Kontinensplejeforløbet

En professionel kvindelig plejer og en ældre mandlig borger med mobilitetshjælpemiddel går ned ad en gang i plejeomgivelser

Grundlaget for den nye TENA Helhedsløsning

Kontinensplejeforløbet er grundlaget for den nye TENA Helhedsløsning. Hos TENA arbejder vi tæt sammen med plejen for at identificere reelle behov. Baseret på disse behov har vi skabt et unikt udvalg, som optimerer hvert enkelt skridt af kontinensplejeforløbet, hvilket forbedrer den personcentrerede pleje yderligere.

TENA-Solutions-web-Pathway-Assessment-500x500.png

Vurdering

Identificering af en borgers individuelle behov 

Kombinationen af TENA Identifi, TENA værktøj til vurdering af hudsundhed og TENA retningslinjer hjælper med at sikre en nøjagtig kontinensvurdering, der identificerer de individuelle udfordringer, som hver enkelt borger står over for. 

 • TENA SmartCare Identifi 
 • TENA Skin Health - vurderings-værktøj 
 • TENA Guidelines

En ældre mandlig borger, der sidder i en stol på et plejecenter

Skab en individuel pleje-handleplan

Pleje-handleplan

Resultaterne af kontinensvurderingen bruges til at skabe en personcentreret pleje-handleplan, der indeholder de rigtige toilettider, inkontinensproduktets rette type, størrelse og absorption samt passende hudplejeprodukter.

 • TENA Pleje-handleplan skabelon
 • TENA profiler til plejebehov
 • TENA vejledning til produkt og løsning
 • TENA Guidelines

TENA-Solutions-web-Pathway-Care-delivery-500x500.png

Sikrer, at pleje-handleplanen er implementeret og bliver fulgt

Levering af pleje

Den individuelle pleje leveres gennem proaktive toilettider ved hjælp af TENA produkter og TENA SmartCare digitale løsninger – alle udvalgt til at opfylde borgerens individuelle behov. TENA stiller også uddannelse og support til rådighed.

 • TENA SmartCare Change Indicator
 • TENA inkontinensprodukter
 • TENA hudplejeprodukter
 • TENA uddannelse og support

Fire blå opadgående pile med en susende, blå TENA baggrund

Gennemgang og evaluering af plejeresultater

Resultater

Resultaterne af plejeplanen bør gennemgås og evalueres jævnligt for at finde ud af, hvor der kan ske forbedringer. Dette gøres ved hjælp af TENA Dagbog og TENA Værdiberegner. Med disse oplysninger kan pleje-handle-planen tilpasses efter behov for at sikre plejekvaliteten. 

 • TENA Dagbog til pilotundersøgelse 
 • TENA Værdiberegner

Som kunde hos TENA, tror jeg, at andre ville kunne opleve færre skift, lavere omkostninger som følge af dette og i sidste ende bedre service for borgerne.

Garth,
Administrerende direktør,
Valley Elder Care (Valley Ældrepleje)

Den fulde værdi ved TENA Helhedsløsning

 

Når løsningerne fra TENA er implementeret på alle trin af plejeforløbet, kan de skabe større værdi på en række områder – fra livskvalitet hos borgeren og arbejdstilfredshed og plejeeffektivitet til miljømæssig bæredygtighed.

"Dette har givet personalerne muligheden for at få klaret flere opgaver, føle sig mere tilstrækkelige ved afslutningen af deres vagter, ikke føle det som om de bare løber rundt i et sindssygt tempo hele natten lang."


Jess, Plejedirektør, Valley Elder Care (Valley Ældrepleje)

"Adgang til et bredt udvalg af inkontinensprodukter resulterede i færre lækager og forbedret velbefindende hos borgerne."

Dr. Carlo Del Prato, Sundhedsdirektør, Coopselios, Italien

Hele vores udvalg

Referencer

 1. Essity-data foreligger: Alle statistikker er baseret på gennemsnitsprocenter fra mellem 85-181 casestudier for TENA Helhedsløsning fra hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA, Canada og Kina. Resultater varierer på tværs af lande og plejeenheder. 2011-2013
 2. Essity-data foreligger (personalespørgeskemaer): Alle statistikker er baseret på resultater fra mellem 85-105 casestudier af TENA Helhedsløsning (afhængig af spørgsmål) fra hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA og Canada. Resultater varierer på tværs af lande og plejeenheder. 2012-2014
 3. ARCTICC-forsøg af TENA Identifi af University of Alberta, Canada, 2018 – data foreligger, indsendt til fagfællebedømt udgivelse
 4. TENA Identifi – ARCTICC bind og lækage CO2-beregning, beregnet af Essitys bæredygtighedsafdeling 
 5. Essity-data foreligger: Alle statistikker er baseret på gennemsnitsprocenter fra mellem 85-181 casestudier for TENA Helhedsløsning fra hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA, Canada og Kina. Resultater varierer på tværs af lande og plejeenheder. 2011-2013
 6. Essity-data foreligger: Alle statistikker er baseret på gennemsnitsprocenter fra mellem 85-181 casestudier for TENA Helhedsløsning fra hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA, Canada og Kina. Resultater varierer på tværs af lande og plejeenheder. 2011-2013
 7. Essity-data foreligger (personalespørgeskemaer): Alle statistikker er baseret på resultater fra mellem 85-92 casestudier af TENA Helhedsløsning, der involverer 936-1020 respondenter (afhængig af spørgsmål) fra hele verden, hovedsageligt Europa, men også USA og Canada. Resultater varierer på tværs af lande og plejeenheder. 2012-2014
 8. ARCTICC-forsøg af TENA Identifi af University of Alberta, Canada, 2018 – data foreligger, indsendt til fagfællebedømt udgivelse