Dette websted anvender cookies. · Hvad er cookies? Jeg accepterer

Lovgrundlag for bevilling af inkontinensprodukter

Bevilling via § 112

I Servicelovens § 112 står:

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
  • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Formålet med Serviceloven er:

  • At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
  • At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
  • At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer
  • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv - At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet
  • Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
  • Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte

Udredning

… kan opdeles i en lovmæssig og en faglig udredning:

1) Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.

2) Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinensansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.


Henvendelse 

… kan ske på flere måder:

1) Borgeren retter selv henvendelse til kommunen med et ønske om hjælp til sit inkontinensproblem.

2) Speciallæge sender erklæring efter endt undersøgelse/behandling med henblik på bevilling.

3) Plejepersonale observerer/rapporterer et inkontinensproblem.

Engageret support

Som den globale leder inden for kontinenspleje har vi udviklet en række undervisningsværktøjer og ekspertråd for at hjælpe din praksis bedst muligt.

TENA lokale regler og bestemmelser

Innovative produkter

Hos TENA sætter vi en ære i konstant at udvikle og innovere vores produkter og services for at imødekomme skiftende behov.

TENA Wet Wash Glove

Innovative løsninger

Vi har 50 års erfaring i innovation og udvikling af vores produkter og services, som yder bedre pleje.

TENA lokale regler og bestemmelser