Derfor er CO2-belastningen vigtig for TENA og for dig

Lad os kigge på, hvad vi ved. Vi ved, at planeten bliver varmere på grund af drivhusgasser, som vi mennesker udleder i atmosfæren. Vi ved, at vi skal reducere disse udledninger drastisk og hurtigt for at undgå de værste virkninger af klimaforandring. Og vi ved, at omfanget af denne udfordring vil kræve et hidtil uhørt samarbejde mellem alle dele af samfundet. 

Bare fødder tilhørende en gruppe mennesker, der står i en rundkreds på en sandstrand
Vi skal alle tage ansvar for vores egne udledninger. Hos TENA byder vi denne udfordring velkommen. Men for at kunne være en del af løsningen er det en hjælp at vide, i hvor høj grad du er en del af problemet. Og problemet handler om meget mere end blot brændstoffet i vores biler og strømmen i vores stikkontakter. 
 
Det er her idéen om en CO2-belastning kommer ind i billedet. Vores kulstofudledninger efterlader et aftryk på planeten, på samme måde som en fod efterlader et aftryk i sandet. Det er et praktisk mål for den samlede indvirkning, som en person, et produkt eller en organisation aktuelt har på klimaet. 
TENA fabriksarbejder lukker en pakke

Hvad er inkluderet, og sådan løber det op

Din CO2-belastning er grundlæggende et udtryk for den samlede mængde kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasudledninger, der er forårsaget af dine aktiviteter i løbet af et år. Ja, det omfatter udledninger fra alle dine rejser og al den strøm, du har brugt. Men det er også udledninger, der var resultatet af at fremstille alle de produkter, som du har forbrugt, og alle de tjenesteydelser, som du har købt. 
 
Det samme gælder for vores produkter. Et TENA produkts livscyklus begynder med at udvinde naturressourcer og fremstille råvarer. Så samler vi alle materialerne i produktionsstadiet. Produktet transporteres derefter til brugeren, og til sidst kasserer brugeren det, når det har udtjent sit formål. Hvert stadie involverer energiforbrug, transport og affaldshåndtering. Så for at få vores produkters sande CO2-belastning skal vi tage alle disse stadier i betragtning.
Fodaftryk i sandet på en strand tæt ved havet

Hvad det betyder for os hver især, og hvorfor TENA tror på det

I Storbritannien efterlod en gennemsnitsperson i 2017 en CO2-belastning på 7,7 tons1. Med andre ord var de med deres aktiviteter ansvarlige for 7,7 tons kulstofudledninger det år. Det samme gælder for TENA. Ansvaret for udledningerne på hvert stadie i vores produkters livscyklusser påhviler os.
 
Den ærlige vej fremad er at fokusere på at reducere vores CO2-belastning, og for TENA er det den vigtigste vej. Vi betragter det faktisk som en mulighed. Ved at kigge på udledninger i alle aspekter af vores drift og hvert stadie i vores produkters livscyklusser kan vi mangedoble de skridt, som vi kan tage. Og det er alle disse små skridt, der får os på rette vej.
 
 
 
Nærbillede af en gammel vægt

"Vent lidt, jeg troede, at CO2 var en luftart. Hvordan kan luft have en vægt?"

Alle substanser har en vægt. En heliumballon er ikke vægtløs. Den flyder til vejrs, fordi den vejer mindre end den omgivende luft, lige som en pind der flyder i vand, vejer mindre end vandet omkring den. Der hænger rent faktisk hele tiden en kæmpe atmosfærisk vægt over vores hoveder. Vi lægger bare ikke mærke til det, på samme måde som en dybhavsfisk ikke lægger mærke til vægten af havet oven over den. 
 
For at forestille dig et ton ren CO2 i den gasform2 kan du forestille dig en ballon, der er 10 meter i diameter. Forestil dig nu syv eller otte af dem, så er du tæt på den mængde, der udsendes af en gennemsnitlig indbygger i Storbritannien hvert år. Det bliver til ca. 21 kg om dagen, eller nok til at fylde en ballon med en diameter på 2,8 meter.
 
 
 
2) ved stuetemperatur
To personer løber på en sti med et spor af grønne fodaftryk hen over billedet

Der er meget, der skal opnås, men i fællesskab kan vi nå vores mål

For at undgå de værste virkninger af klimaforandringer skal vi reducere den årlige CO2-belastning for hvert menneske på jorden til under 2 tons i 20503. Det er under 5,5 kg om dagen for alle. Det er selvfølgelig sværere for nogle lande end for andre, da ikke alle lande har den samme CO2-belastning i dag. Men det står klart, at vi alle skal foretage ændringer.
 
Det er også klart, at vi er sammen om dette, også hvad angår vores CO2-belastning. Når du bruger et TENA produkt, bliver dit fodaftryk også vores ansvar. Så når vi bliver bedre, bliver du bedre. 
 
Sådan vil vi nå vores mål. Ved at reducere vores eget aftryk – og dit – et skridt ad gangen.
 
 
 
3) Den svenske miljøstyrelse Naturvårdsverket, Hvordan kan jeg reducere min CO2-belastning. Hentet fra http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Work-areas/Climate/How-can-I-reduce-my-carbon-footprint-/
Grønne dagligvarer i en netpose på et hvidt marmorbord

Vi skal alle foretage forandringer. Og nogle af os skal gøre mere.

Det vil være nødvendigt at foretage reelle ændringer i livsstil og forbrugsmønstre4, og der er adskillige effektive handlinger, som vi som enkeltpersoner kan tage for at reducere vores CO2-belastning. De omfatter f.eks. at reducere kørsel i biler, der bruger fossile brændstoffer, bruge boligområder på mere intelligente måder, konvertere til grøn energi, erstatte mælkeprodukter og rødt kød, når det er muligt, og vælge mere bæredygtige produkter. 
 
Samtidigt bør nogle af os påtage os et større ansvar. Regeringer, institutioner og virksomheder som vores skal påtage sig en stor del af opgaven. Hos TENA føler vi, at der er god grund til at være forhåbningsfulde. Der kan ske meget på 30 år, hvis vi står sammen. 
 
 
 
4) Ifølge IPCC-rapporten fra 2014
En pakke TENA Discreet inkontinensbind på en blå baggrund med et spor af grønne fodaftryk i højre side

CO2-belastningen fra vores produkter i dag

Siden 2008 har vi taget skridt til at reducere vores CO2-belastning til det halve senest i 2030. Og indtil videre er vi på rette spor. For at gøre vores fremskridt så synlige som muligt offentliggør vi CO2-belastningen fra TENA produkter i det, der kaldes miljødeklarationer (EPD). Det er uafhængige rapporter, der viser miljøoplysningerne om et produkt baseret på hele produktets livscyklus. 
 
For eksempel viser miljødeklarationen for vores TENA Lady Discreet Normal, at bindet på nuværende tidspunkt har en CO2-belastning på 39 g. Ved brug af 4 bind om dagen bliver det til 156 g om dagen.