Hvad er vedvarende elektricitet, og hvorfor skifter TENA?

“Brug af elektricitet fra vedvarende energikilder fører til lavere kulstofemissioner og er med til at mindske klimaforandringen, der er en af de største udfordringer, som vi står overfor globalt. Vedvarende elektricitet reducerer CO2-belastningen fra vores produkter og er en vigtig del af de bæredygtighedsinitiativer, vi tager”

Axel Thegerström Edh, Sustainability Director, , Essity Global Brand, Innovation & Sustainability

Det handler om kilden.

Vedvarende energi, også kaldet ren energi, kommer fra naturlige, kulstoffattige kilder, som naturen løbende fornyr inden for en menneskelig tidshorisont. For eksempel bliver solen ved med at skinne, og vinden bliver ved med at blæse – selv om deres tilgængelighed kan afhænge af tidspunkt, lokation og vejr.  
 
Vedvarende energikilder er meget bedre for miljøet end de traditionelle, da de hjælper med at reducere udledninger af drivhusgas og luftforurening forbundet med energiproduktion. Vedvarende elektricitet er en del af vedvarende energi og henviser specifikt til den elektricitet, der kommer fra vedvarende kilder, og som bruges til at levere strøm til hjem og virksomheder. 

Så hvad er kilderne?

SOLENERGI – Vores største kilde til vedvarende energi er det lys og den varme, der udstråler fra solen, og som kan indfanges ved hjælp af en række teknologier, der løbende udvikles. Mængden af tilgængelig solenergi på jorden er langt større end verdens nuværende energibehov og kunne nemt opfylde alle fremtidige energibehov. 
 
VIND – Vindenergi bruger turbiner til at konvertere vindens kinetiske energi til elektricitet. En vindturbines roterende blade drejer en intern aksel, som driver et system af tandhjul for at øge rotationshastigheden, som derefter driver en generator, der producerer elektricitet. 
 
VANDKRAFT – Lige som vindkraft er vandkraft en af de ældste og stadig verdens førende kilde til ren energi. Den bruger også roterende turbiner til at producere energi, men i stedet for vind bruger den faldende eller hurtigtløbende vand. Vandkraftturbiner bygges ind i dæmninger eller under vandfald, som gør dem i stand til at udnytte den naturlige kraft fra flydende vand. 
 
BIOMASSE – Biomassematerialer kommer fra levende ting. De mest almindelige materialer brugt til dette er træ, planter og affald. Vores første valg er altid at genbruge biomasse som materialer til vores produkter. Hvis det ikke er muligt at genbruge biomasse, er vores andet valg at bruge det til energi. 
 
GEOTERMISK – Geotermisk energi er den varme, der løbende produceres inden i vores planet både fra den oprindelige dannelse i vores solsystem og fra radioaktiv nedbrydning af mineraler. Denne energi kan findes overalt i verden, men det er lettest at udnytte den, når den er tæt på jordens overflade som f.eks. områder med aktive vulkaner eller naturlige varme kilder. 

Hvad er atomenergi, og hvorfor tæller det ikke?

Atomenergi er energi dannet ved at spalte atomer og bruge damp til at konvertere den enorme energi, som dette producerer til elektricitet. Det gøres gennem en lang og risikofyldt proces på atomkraftværker rundt om i verden. 
 
Nogle energianalytikere mener, at atomenergi på grund af dens lave kulstofemissioner burde anses som vedvarende. Men for at skabe atomenergi kræver det uran, et tungmetal, der i sidste ende vil blive brugt op (også selv om det kan tage flere hundrede år).  
 
Men endnu vigtigere er det, at selv om atomenergi ikke producerer drivhusgasser, så producerer det affald, der er ekstremt farligt for levende organismer og kræver sikker opbevaring i mange tusinde år. 

Vedvarende energi hos TENA

Hos TENA arbejder vi konstant på at opdage og udvikle. Vi finder nye måder at forbedre menneskers liv, mens vi samtidig forbedrer vores produkters CO2-belastning på miljøet.  
 
Siden 2008 har vi reduceret denne belastning med 11-33% i Europa, afhængigt af sortimentet. Ved at skifte til 100% vedvarende elektricitet på alle europæiske fabrikker1 vil vi forbedre disse tal med yderligere 6%2 – hvilket bringer os godt på vej til at opfylde vores ambitiøse mål om at reducere vores belastning med 50% i Europa inden 2030. 
 
Og selvfølgelig er den elektricitet vi køber 100% certificeret som værende vedvarende af EECS (European Electricity Certificate System), som garanterer vores elektricitets oprindelse, på samme måde som alle nye fibre i vores produkter er FSC- eller PEFC-certificerede for at opfylde vores høje krav til bæredygtigt skovbrug. 
 
Vi ønsker at designe produkter, der hjælper dig med at leve et liv med en lavere kulstofbelastning uden at være nødt til at gå på kompromis med vores eget eller vores nærmestes velbefindende. Og vi er på vej derhen. Et skridt ad gangen.