Bæredygtighed

Vi gør en bevidst indsats for at reducere vores påvirkning af miljøet ved at måle på alt fra indkøb af materialer til spild og bortskaffelse.

Bedre pleje for dig og miljøet

Vores integrerede TENA Helhedsløsning sikrer, at du altid bruger det rigtige produkt og derved forbedrer din kontinenspleje, samtidig med at du reducerer din CO2-belastning.

Bedre pleje for dig og miljøet

Forbedret pleje reducerer spild

Vores store udvalg af produkter tilbyder optimal komfort og pasform, som forhindrer lækager og reducerer antallet af skift. Ved at vælge det rigtige produkt til hvert behov kan du undgå overforbrug af produkter, reducere spild og vask og i sidste ende reducere den overordnede indvirkning på miljøet og udgifterne til kontinenspleje.

Dokumenteret engagement

Essity bestræber sig på at udvikle mere bæredygtige metoder, og vi er derfor åbne omkring vores miljøpåvirkning. Vores engagement i bæredygtig produktion er bredt anerkendt, og vi er stolte af vores mange priser for vores arbejde med at støtte et bedre miljø.

Læs mere om vores miljøarbejde

TENA Eco Actions

Engagerede i miljøet

Som en del af vores vedvarende miljø arbejde anvender vi de forskellige skridt og processer i Eco Action med henblik på at udvikle mere bæredygtige produkter og services.

Siden 90'erne har vi målt og reduceret vores produkters samlede miljømæssige indvirkning ved at bruge Livscyklusanalysen (LCA). LCA beregner summen af alle drivhusgasser udledt i løbet af et produkts komplette livscyklus, også kaldet CO2-belastning.

Vores LCA kigger på hvert trin i produktionen, fra indkøb af materialer og hele vejen til bortskaffelse. Ved at evaluere hvert produkts CO2-belastning forsøger vi at træffe de bedste miljømæssige valg.

At drive fortsatte forbedringer

Vi er stolte af det fremskridt, som vi allerede har gjort, og vi sætter hele tiden udfordrende mål for fremtiden.

Mellem 2008 og 2014 reducerede vi CO2-belastningen i Europa af TENA Flex med 7% og TENA Pants med 18 %. (Tredjeparts godkendelse af IVL, Svensk miljøforskningsinstitut).

For at sikre, at vi hele tiden finder forbedringsmuligheder, har vi sat os en række mål: 

  • Udvikle mere bæredygtige løsninger med forbedret produktdesign og effektiv brug af materialer

  • Sikre, at de råmaterialer, som vi bruger, er indkøbt fra bæredygtige kilder

  • Reducere produkt- og emballagespild

  • Reducere CO-2 udslip fra fossile brændstoffer, elektricitet og opvarmning med 20 % mellem 2005 og 2020

  • Løbende reducere spild på vores fabrikker

  • Samarbejde med vores leverandører om at reducere CO-2 udslip i hele forsyningskæden

574x262_C129_sustainability_green leafs.png

Ansvarligt indkøbte materialer

Hos TENA anerkender vi, at de valg, som vi træffer i dag, vil påvirke miljøet og vores hverdag i morgen.

Den største miljømæssige indvirkning i TENA produkters livscyklus er forårsaget af produktionen af materialer, og vi sikrer derfor, at de materialer, som vi bruger, indkøbes ansvarligt fra bæredygtige kilder. Vores leverandører skal opfylde strenge krav, som sikres gennem regelmæssig kontrol for at sikre kvalitet, produktsikkerhed, socialt ansvar og miljøpåvirkning.

Et af de materialer, som vi bruger til at fremstille vores produkter, er træfiber, en naturlig og vedvarende ressource, som kun indkøbes fra ansvarligt administrerede skove.

Innovation baseret på behov

Når vi udvikler nye produkter eller forbedrer vores eksisterende produkter, starter vi altid med at identificere individuelle og uopfyldte behov. Alle vores produkter gennemgår strenge tests hos slutbrugere og plejere for at sikre, at de tilvejebringer de ønskede fordele. Ved at udvikle vores produktudvalg til at imødekomme specifikke behov reducerer vi materiale- og produktionsspild, samtidig med at vi arbejder på at udvikle bedre kontinenspleje for alle.

Strammere og renere produktion

Hos TENA anvender vi den sidste nye teknologi for at sikre, at vores produktionsprocesser er så effektive og anvender så lidt energi som muligt. De fleste af vores fabrikker har modtaget international ISO14001 miljøcertificering, og vi arbejder på at opnå certificering for vores seneste produktionsanlæg.

Vi arbejder konstant på at forbedre vores produktionsprocesser, indvinde overskydende materialer samt genbruge emballage, og vores anstrengelser bærer frugt. I Europa har vi reduceret mængden af lossepladsaffald med næsten 70 % i løbet af de sidste seks år.

574x262_TENA_meeting-the-family_257_V3_CMYK_Free for use

Optimeret brug af produkter

Vores store produktudvalg betyder, at du kan finde det rigtige TENA produkt til ethvert behov, fra sporadiske dryp til kraftige ufrivillige vandladninger. TENA produkter er designet med en anatomisk pasform og optimal absorption, som giver øget lækagesikkerhed og garanteret friskhed.

Når du vælger en effektiv kontinensplejeløsning, skal produkter skiftes mindre hyppigt, til gavn for både dit budget og vores jordklode. Da de er specielt designet til at håndtere urinlækager, er de langt bedre til at trække fugt væk og kontrollere lugte end standard hygiejneprodukter. Det betyder også, at brugere kan vælge et mindre, mere komfortabelt produkt, som anvender færre materialer.