Om demens

Forstå tegnene på demens

Hvis en person tæt på dig er ved at komme op i årene, kan vedkommende begynde at blive glemsom. Eller let blive forvirret. Eller ude af stand til at udføre opgaver, som tidligere faldt dem nemt. Det kan være tegn på begyndende demens, der er en almindelig tilstand sent i livet. Det er vigtigt at huske på dette og at lære så meget, som du kan om tilstanden. Ved at få en god forståelse for, hvad din pårørende står over for hver dag, kan du bedre yde den bedst mulige pleje for din pårørende. Du kan finde flere informationer om demens fra vores partner Dementia Forum nedenfor. 

Hvad er demens?

"Demens" er en generisk betegnelse for en række symptomer forårsaget af skader i hjernen. Det kan komme til udtryk på forskellige måder afhængigt af hvilke dele af hjernen, der er berørt. Normalt vil personens hukommelse og evne til at planlægge og udføre dagligdags opgaver være nedsat. 
 
Sprog og personens opfattelse af tid og evne til at orientere sig er andre såkaldte kognitive evner, som påvirkes negativt. Bekymringer, depression og adfærdsmæssige forandringer kan også være en del af sygdomsmønstret. Symptomerne gør det svært for personer med demens at håndtere dagligdagen uden støtte fra andre, som er tæt på dem.
 
Betegnelsen "demens" beskriver en række symptomer, der omfatter hukommelsestab, humørændringer og problemer med kommunikation og argumentation. Der er mange typer demens. Den mest almindelige er Alzheimers sygdom og vaskulær demens.

Forskellige typer demens

Mange typer demens er progressive. Det betyder, at symptomerne begynder langsomt og gradvist bliver værre. Hvis du eller en pårørende oplever hukommelsesproblemer eller andre forandringer med hensyn til at tænke, skal du ikke ignorere dem. Kontakt snarest en læge for at fastslå årsagen. Professionel evaluering kan måske finde en tilstand, som kan behandles. Og selv om symptomerne tyder på demens, gør en tidlig diagnose det muligt at få mest muligt ud af tilgængelige behandlinger og giver mulighed for at blive en frivillig deltager i kliniske forsøg eller studier. Det giver også tid til at lægge planer for fremtiden.

Sygdomme

Demens er ikke kun én sygdom. Det er en generisk betegnelse for en række symptomer, der kan skyldes forskellige sygdomme og typer af skader. Vi har valgt at koncentrere os om de fem mest almindelige former for demens, men vi vil også kort beskrive nogle andre former.  
 
Alzheimers sygdom – Sygdommen gør det i stigende grad svært at kommunikere. Tidlig diagnose er vigtig.
 
Vaskulær demens – Vaskulær demens skrider normalt frem i større eller mindre skridt efter et større og mindre slagtilfælde. 
 
Frontotemporal demens – Frontotemporal demens er en af de primære degenerative demenssygdomme.
 
Huntingtons sygdom – Huntingtons sygdom er meget ualmindelig: Kun 5 ud af hver 100.000 personer vurderes at have sygdommen. 
 
Lewy body demens – Lewy body demens er vurderet at udgøre 2-20 % af alle tilfælde af demens.
 
Blandet demens – Blandet demens forekommer, når symptomer omfatter mere end en type demens samtidigt. 
 
Sekundære demenssygdomme – Sekundære demenssygdomme dækker omkring 80 sygdomme og skader, f.eks. hjernetumorer, alkoholmisbrug og forskellige mangler.
 
Parkinsons sygdom – Parkinsons sygdom er forårsaget af en mangel i en neurotransmitter kaldet dopamin og udgør 1,2-3 % af alle tilfælde af demens.

En tilværelse med demens

Det kan være et chok for dig og dine pårørende at få en diagnose på demens, og du har sikkert haft en masse forskellige følelser efterfølgende. Men det er vigtigt at forstå, at livet langt fra er slut. Livet handler om muligheder og udfordringer, selv i svære situationer. 
 
Læs mere på dementiaforum.org.