Alzheimers, demens og inkontinens

Kvinde med barn og høretelefoner

Omkring 49% af borgere i plejecentre har en eller anden form for demens.* Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens og bidrager til 60-70% af alle tilfælde.** Demens kan påvirke hukommelse og andre kognitive funktioner og påvirker mobilitet og fingernemhed. Alle disse symptomer kan bidrage til inkontinens. Borgere kan endda glemme, hvor de er, og hvorfor de er der. De vil måske ikke kunne bede om at bruge toilettet eller endda begribe, at de skal bruge det, før de har haft et uheld.

Lad os se et overblik over sygdommen og se på nogle af de måder, hvorpå personcentreret pleje kan hjælpe dig med at håndtere inkontinens hos borgere med demens eller Alzheimers sygdom.

Hvad er demens?

Demens er en overordnet betegnelse, der beskriver forskellige symptomer, som forekommer, når hjernen er påvirket af sygdom.

WHO definerer demens som en indtruffen permanent tilstand med forringelse af hukommelse og andre kognitive funktioner, der har været til stede i mindst seks måneder, og som påvirker arbejde, sociale aktiviteter og til sidst evnen til at leve et uafhængigt liv.

Demens forårsaget af Alzheimers sygdom

Over halvdelen af alle mennesker med demens har Alzheimers sygdom, hvilket påvirker hjernen og medfører hukommelsestab og forvirring og sløver eller helt standser hjernefunktioner som evnen til at tænke, forstå og fortolke.

Andre typer og årsager til demens

Disse omfatter vaskulær demens, demens med Lewy-legemer (DLB), Parkinsons sygdom og frontotemporal demens. Alderdom, diabetes, hjertelidelser og gener kan alt sammen være bidragende risikofaktorer. Kvinder er også i større fare for at udvikle demens end mænd.

De tre stadier af demens

Symptomer på demens varierer afhængigt af de forskellige typer, hvilken del af hjernen er påvirket samt den enkelte person. De kan omfatte problemer med kognitive funktioner, orientering, forståelse, beregninger, indlæringsevne, sprog og dømmekraft. Demens udvikler sig hen over tid og kategoriseres i følgende tre stadier.

Adfærdsmæssige og psykologiske symptomer på demens (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD)

Personer med demens har stadig sværere ved at give udtryk for deres behov og forstå omverdenen, og det kan føre til modstand i plejesituationen. Faktisk vil 90% af personer med demens opleve BPSD, hvilket kan omfatte angst, apati, rastløshed, paranoia, hallucinationer og reaktionsadfærd. 

Mange ting kan udløse BPSD, eksempelvis smerter, forstoppelse, kløe, søvnmangel, manglende privatliv og et stressende miljø. 

Eftersom BPSD i høj grad påvirker livskvaliteten, er det vigtigt at identificere og minimere disse udløsere gennem personcentreret pleje.

Hvad er personcentreret pleje?

Personcentreret pleje vil sige at behandle borgeren som en ligeværdig partner, hjælpe dem til at hjælpe sig selv med at forbedre deres egen uafhængighed, livskvalitet og velbefindende, og give dem viden, hjælpemidler og selvtillid til at opnå dette. 

I forbindelse med pleje af personer med demens er det vigtigt at behandle dem med værdighed, empati og respekt for at hjælpe dem med at udvikle deres styrker og evner, så de kan leve et uafhængigt liv og bevare deres identitet så længe som muligt. 

Sørg for at lære borgeren at kende, tal med dennes pårørende, og involvér borgeren i sin egen pleje. Deltagelse i aktiviteter kan være med til at forebygge frustration og udfordrende adfærd for borgere. Håndter symptomer ved hjælp af musik, massage, en aktiv livsstil og ophold udendørs. Det hjælper også at sige og gøre én ting ad gangen, være tålmodig og vente på svar.

Hvordan kan personcentreret pleje lindre symptomer på demens?

At tilskynde borgere til en sund og aktiv livsstil, at vedligeholde sociale kontakter, samt en god, konsistent søvnrutine kan alt sammen lindre symptomer på demens.

Personcentreret pleje lindrer symptomer på demens

Personcentreret inkontinenspleje fremmer borgeres uafhængighed så meget som muligt. Her er nogle måder til at opnå dette, som sikrer borgeres værdighed, komfort og sikkerhed. 

  • Vurder borgerens behov, og vælg personlige tidspunkter for toiletbrug (TENA Identifi eller en blæredagbog er nyttige værktøjer). 
  • Observer tegn for behov for toiletbesøg, og hjælp efter behov 
  • Oprethold uafhængighed ved at sikre, at tøj og inkontinensprodukter som TENA Incontinence Pants er lette at få på og tage af. 
  • Sørg for, at borgeren kender vejen til toilettet – markér tydeligt toilettet, lyskontakten og toiletsædet. 
  • Lad toiletdøren stå åben, og lad lyset være tændt om natten for at gøre det lettere at finde. I kan også stille en natstol ved siden af sengen om natten. 
  • Hav lettilgængelige, personlige hygiejneprodukter, så borgeren kan vedligeholde hygiejne og hudsundhed. 
  • Brug mobilitetshjælpemidler som et hævet toiletsæde og støttegreb.

Produkter til kontinenspleje

TENA tilbyder et stort udvalg af inkontinensprodukter og hjælpemidler. Fra TENA Pants, der gør det muligt for borgeren at være uafhængig og selv klare toiletbesøg, til produkter med vådindikatorer, der er med til at sikre, at borgeren bliver skiftet, når det er nødvendigt. Nogle mennesker med demens kan være bange for vand, så produkter, der ikke skal skylles af, som TENA Wash Gloves og Shampoo Caps, kan være med til at bevare en sund hud og uafhængighed, og TENA Skin Cream kan lindre tør hud og forhindre kløe.

Gennemse produkter

Auditeret af Josefine Grandin, distriktssygeplejerske, uroterapeut, 2023-06-08

*Nursing Home Statistics 2023 | U.S. News (usnews.com)
**demens (who.int)