Hudpleje og hudsundhed

Vores hud bliver sårbar med alderen. Det betyder, at huden hos ældre personer har større tendens til hudproblemer, og at behovet for korrekt hudpleje stiger. Vi kan hjælpe dig med at opretholde en plejerutine, der fremmer sund hud.

Skrøbelig, ældre hud fortjener særlig pleje

Huden er et vitalt organ, der beskytter os mod skade og infektion. Derfor er det meget vigtigt at forstå flere risikofaktorer for at kunne bibeholde en sund hud.

Alder

Ældre personers hud er særligt udsat, da aldrende hud:

  • Heles langsomt med tendens til friktion og brud på huden

  • Kan have tendens til nedbrydning, der forårsager irritation, kløe, infektion eller smerte

  • Den er følsom over for overdreven fugt og længere kontakt med urin og fæces

Sæbe og vand

Hyppig vask med vand og sæbe kan også forstyrre hudens integritet, hvilket reducerer dens evne til at forebygge infektion. Sæbe indeholder rensende ingredienser, der kaldes tensider, som kan forårsage irritation, hvis de efterlades på huden, selv efter afskylning.

Inkontinens

Huden hos personer, som har inkontinens, er sårbar over for forskellige trusler, herunder inkontinens-associeret dermatitis og liggesår.

  • Inkontinens-associeret dermatitis er blevet anslået til at finde sted hos 7% til 11% af plejehjemsbeboere med inkontinens [1]

  • Urininkontinens øger forekomsten af liggesår mere end 5 gange [2,3]

  • Afføringsinkontinens øger forekomsten af liggesår mere end 20 gange [1,2]

  • Endvidere kan nedbrydningen af hud som følge af inkontinens have en betydelig effekt på en persons fysiske og psykologiske velbefindende. [5]

TENA Hudpleje og sundhed

Forebyggelse er vigtig

Med pleje og kontrol kan mange af disse problemer forebygges eller minimeres. For eksempel kan forekomsten af liggesår, som er meget dyre at håndtere, reduceres med op til 50% ved at følge korrekte plejerutiner. [6-8]

En god hygiejnerutine, særligt udviklet til skrøbelig, ældre hud, kan hjælpe med at forebygge hudirritation og infektion. Når hver episode med inkontinens følges, er en optimal rutine med til at forebygge forekomsten af inkontinens-associeret dermatitis. Rutinen bør omfatte skånsom vask, påføring af en fugtighedscreme og brugen af en hudbarriere eller et beskyttelsesmiddel efter behov. [5]

Foruden de kliniske fordele kan en god hygiejnerutine hjælpe beboerne til at føle sig mere komfortable, forfriskede og sunde samt støtte deres selvværd, selvstændighed og samlede livskvalitet.

Referencer:

1Bliss DZ et al. (2006) Prevalence and correlates of perineal dermatitis in nursing home residents (Udbredelse og sammenhæng med perinæal dermatitis hos plejehjemsbeboere). Nurs Rev, 55, 243-251.
2Department of Health (DOH) (2000). London. 
3Le Lièvre S. (2001). Br J Community Nurse, 6(4), 180-185.
4Ripley K. (2007). Skin Care in Patients with Urinary or Faecal Incontinence (Hudpleje hos patienter med urin- og afføringsinkontinens). Primary Health Care, 17(4), 29-34.
5Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis (Forebyggelse og behandling af inkontinens-associeret dermatitis). Nursing Standard, 27(44), 41-46.
6Gunningberg L, (2004) Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish health-care settings (Risiko, udbredelse og forebyggelse af tryksår i tre svenske plejemiljøer), Journal of Wound Care, 13(7), 286-290 . 
7Cole L, (2014) A three-year multiphase pressure ulcer prevalence/incidence study in a regional referral hospital (Et treårigt studie i flere faser af udbredelse/forekomst af tryksår på et regionshospital), Ostomy Wound Management, 60(5), 16-26.
8Lyder CH et al.
(2002) A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care:
exploring costs and outcomes (Et omfattende program til forebyggelse af tryksår på plejeenheder: undersøgelse af omkostninger og resultater). Ostomy Wound Management, 48, 52-62.