Undersøgelse om inkontinens

Vi er nødt til at tale om urinlækage og knibeøvelser!

Hos TENA synes vi, at enhver kvinde skal kunne leve et lige så aktivt liv, som hun har lyst til – uden at skulle bekymre sig om urinlækage. En fjerdedel af alle danske kvinder har oplevet det, men ganske få ved, hvordan problemet kan forebygges og afhjælpes. Det viser TENA’s nye undersøgelse foretaget blandt danske kvinder. Budskabet er klart: Knibeøvelser skal øverst på to-do-listen!

Lækager påvirker mange

Urinlækager påvirker mange kvinder – og det gælder ikke kun de ældre. Mens nogle kun lækker et par få dråber en gang imellem, døjer andre med regelmæssig problemer med større mængder.

23 procent af alle kvinder er påvirkede

Næsten en fjerdedel af de kvinder, som medvirkede i undersøgelsen angiver, at de har oplevet en urinlækage, som de ikke har kunnet stoppe. For kvinder i alderen 18-29 år er tallene 10 procent. 

1 ud af 3 har regelmæssige problemer

Af de kvinder, der har oplevet urinlækager, døjer 29 procent med problemet regelmæssigt – fra et par gange om ugen til flere gange om dagen. 

32 procent lækker middel til meget

De fleste kvinder, der har oplevet urinlækage, lækker mindre mængder eller et par dråber. Men faktisk oplever 28 procent, at lækagen er større end en teske, og 4 procent angiver, at mængden svarer til mere end en kvart deciliter hver gang.  


Forskellige typer inkontinens 

Stor mangel på viden

Problemet med urinlækage er stort, og det samme er behovet for viden – både, når det kommer til årsagerne bag samt hvordan, problemet forebygges. Og få kvinder får information fra sundhedsvæsnet.  

58 procent ved ikke, hvordan urinlækage kan forebygges

Over halvdelen af de adspurgte kvinder svarer, at de ikke ved, hvordan urinlækage kan forebygges. Hos kvinder under 40 er tallet endnu højere: her føler 74 procent sig ikke ordentligt informeret om emnet. 

19 procent tror, at hyppige toiletbesøg hjælper

19 procent af de adspurgte kvinder tror, at kan undgås ved at tisse oftere. I virkeligheden kan dette faktisk forværre problemet. 

24 procent har modtaget information fra sundhedsvæsenet

Blot 24 procent af kvinderne fortæller, at de har modtaget information om forebyggelse og afhjælpning af urinlækage i forbindelse med kontakt med sundhedsvæsenet. Heraf har de 58 procent modtaget informationen i forbindelse med en fødsel.


Årsager til inkontinens

Forebyg og afhjælp med knibeøvelser

Et tabu, der påvirker hverdagen

er et tabubelagt emne, som kun få taler om – til trods for, at mange kvinder oplever problemet og lever med det. 

61 procent føler, at urinlækage påvirker deres liv

Langt over halvdelen af de kvinder, som oplever urinlækage, synes, at problemet i en eller anden udstrækning påvirker, hvordan de lever deres liv. 9 procent angiver, at problemet påvirker dem meget eller rigtig meget. 

1 ud af 3 tilpasser deres tøj af frygt for urinlækage

37 procent af de kvinder, der har oplevet problemet, tilpasser i større eller mindre grad deres påklædning af frygt for urinlækage. 

Over halvdelen taler ikke med nogen om problemet

55 procent af de kvinder, der har oplevet urinlækage, taler ikke med nogen om deres gener. Årsagerne varierer, men 14 procent angiver, at det er pinligt at tale om. 


Historier om urinlækage

De fleste glemmer at knibe

Træning af bækkenbundsmusklerne kan forebygge eller lindre problemer med – og nogen gang fjerne problemerne helt. Men få kvinder kniber regelmæssigt. Det er især de yngre, som ikke knibetræner, og det på trods af, at det kan have en stor effekt i de unge år.

72% laver sjældent eller aldrig knibeøvelser

72% laver sjældent eller aldrig knibeøvelser

37% af de adspurgte kvinder oplyser, at de knibetræner underlivet mindre end en gang om ugen. 35% af kvinderne oplyser, at de aldrig laver knibeøvelser – under 40 år er det tilsvarende tal 43%.
Flere end 5 ud af 10 fortæller, giver at de glemmer at knibetræne

Flere end 5 ud af 10 fortæller, giver at de glemmer at knibetræne

Når man spørger gruppen af kvinder, der ikke knibetræner om årsagen, svarer 56 procent, at det er fordi, de glemmer det.
15% synes, at det er for svært at knibetræne

15% synes, at det er for svært at knibetræne

Ud af gruppen af kvinder, der ikke knibetræner, oplyser 15 procent, at det er fordi, de ikke ved, hvordan de skal gøre.
58% tror, at et træningsprogram vil hjælpe

58% tror, at et træningsprogram vil hjælpe

Det ville være lettere at komme i gang med at lave knibeøvelser, hvis det var muligt at følge et program med knibeøvelser i en periode. Det mener 58 procent af de kvinder, der ikke knibetræner.

TENA’s 3-ugers-program til en stærkere bækkenbund

Undersøgelsen er gennemført af opinions- og markedsundersøgelsesinstituttet YouGov. I perioden 9-16. maj 2018 er der sammenlagt blevet gennemført 1086 interviews via internet med kvinder 18+ år i Danmark.